Walne zebranie członków Klubu Sprint

Zarząd Klubu Sprint zwołuje w dniu 28.12.2016 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum w Gorzycach Walne Zebranie sprawozdawczo-informacyjne za rok 2016.

Porządek zebrania członków

1. Otwarcie walnego zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór sekretarza zebrania
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Rozpoczęcie obrad
6. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym Klubu Sprint za rok 2016
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016
9. Podjęcie uchwał i wniosków
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad

W przypadku braku quorum spotkanie zostanie ustalone w terminie późniejszym.