Walne zebranie członków Klubu Sprint

Zarząd Klubu Sprint zwołuje w dniu 27.01.2017 r. o godz. 18.00 Walne Zebranie sprawozdawczo-informacyjne za rok 2016. Spotkanie odbędzie się w budynku Gimnazjum Gorzyce.

Porządek zebrania członków

1. Otwarcie walnego zebrania (w przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 18:15)
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór sekretarza zebrania
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Rozpoczęcie obrad
6. Wybór nowego Zarządu
7. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016
9. Podjęcie uchwał i wniosków
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad