Regulamin GP

swietokrz  grand-p  umarszalkowski  grand-p2000px-POL_województwo_lubelskie_COA.svg

REGULAMIN OGÓLNY GRAND PRIX BIEGÓW W WIDŁACH WISŁY I SANU 2016

I. Cel imprezy

1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka.
2. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
3. Wkład w promocję imprez sportowych w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.
4. Promocja miejscowości w których odbywają się poszczególne biegi.

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorami biegów rozgrywanych w województwie podkarpackim są:

 • „Witar” Tarnobrzeg,
 • Stalowowolski Klub Biegacza,
 • „Sprint” Gorzyce,
 • UKS „Tiki–Taka” Kolbuszowa,
 • MOSIR Tarnobrzeg,
 • KKS „VICTORIA” Stalowa Wola,
 • MKL „SPARTA” Stalowa Wola,
 • Gmina i Miasto Nisko,
 • KS „Biegunka Team” Głogów Małopolski,
 • LKS „Stal” Mielec.

2. Organizatorami biegów rozgrywanych w województwie świętokrzyskim są:

 • GOK i Gmina Dwikozy,
 • Gmina i Miasto Opatów,
 • UG Obrazów.

3. Organizatorami biegów rozgrywanych w województwie lubelskim są:

 • OSiR Biłgoraj.

III. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA CYKLU – Grand Prix 2016

Uroczyste rozpoczęcie cyklu Grand Prix Biegów W Widłach Wisły i Sanu 2016 r. nastąpi w dniu 23 kwietnia 2016 roku w Stalowej Woli przed biegiem „Wiosenny Bieg po Zdrowie”, natomiast uroczyste zakończenie będzie miało miejsce w dniu 11 listopada 2016 roku po zakończeniu biegu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Stalowej Woli.
Biegi odbędą się w następującej kolejności:

 • VII Wiosenny Bieg Po Zdrowie – 23.04-2016 r., Stalowa Wola – 3 km
 • XXXVI Bieg Siarkowca – 08.05-2016 r., Tarnobrzeg – 10 km
 • III Dycha Głogowska – 21.05-2016 r., Głogów Małopolski – 10 km
 • II Kolbuszowska Dycha – 05.06-2016 r., Kolbuszowa – 10 km
 • III Bieg Sitarski – 19.06-2016 r., Biłgoraj – 5 km
 • IV Stalowa Dycha – 10.07-2016 r., Stalowa Wola – 10 km
 • II Bieg o Miecz Zawiszy Czarnego – 21.08-2016 r., Sandomierz – 15 km
 • Nisko na Piątkę – 27.08-2016 r., Nisko – 5 km
 • I Opatowska Dycha – 28.08-2016 r., Opatów – 10 km
 • III Gorzycka Piątka – 04.09-2016 r., Gorzyce – 5 km
 • Bieg o Kryształowe Jabłko Wójta Gminy Obrazów – 10.09-2016 r., Obrazów – 10 km
 • XXII Ogólnopolskie Biegi Uliczne – 07.10-2016 r., Mielec – 3 km
 • XXXVIII Bieg Nadwiślański im. A. Freyera – 09.10-2016 r., Tarnobrzeg – 15 km
 • XXIV Ogólnopolski Bieg Niepodległości – 11.11-2016 r., Stalowa Wola – 10 km

IV. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do poszczególnych biegów w ramach Grand Prix będą możliwe:
1. Wcześniejsze on-line na stronach poszczególnych biegów.
2. W biurze zawodów w dniu danej imprezy.

V. KLASYFIKACJE

W Grand Prix będą klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki.
Prowadzona będzie klasyfikacja dla Grand Prix w następujących kategoriach:
• Klasyfikacje wiekowe mężczyzn: M20, M30, M40, M50, M60, M70+
• Klasyfikacje wiekowe kobiet: K20, K30, K40, K50+
oraz klasyfikacje dla poszczególnych biegów w ramach cyklu Grand Prix ustalone według szczegółowych regulaminów przez organizatorów poszczególnych biegów.
Będzie prowadzona klasyfikacja generalna Grand Prix, do wyników której liczonych jest 9 najkorzystniejszych wyników dla danego uczestnika z pośród 14 biegów cyklu Grand Prix. Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany musi wziąć udział w co najmniej 9-ciu biegach.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów na dzień 11.11-2016 r. po zakończonym cyklu Grand Prix, o nagradzanym miejscu 1 do 3 zadecyduje uzyskane miejsce w ostatnim biegu z cyklu Grand Prix.
W każdym biegu pierwszych 20 mężczyzn i kobiet w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje od 1 do 30 pkt do klasyfikacji końcowej, wg poniższej tabeli:

Miejsce = Punkty
1 = 30
2 = 27
3 = 24
4 = 22
5 = 20
6 = 18
7 = 16
8 = 14
9 = 12
10 = 11
11 = 10
12 = 9
13 = 8
14 = 7
15 = 6
16 = 5
17 = 4
18 = 3
19 = 2
20 = 1

„Realizator” na podstawie uzyskanych punktów w poszczególnych biegach będzie sporządzał ranking Grand Prix. Ranking będzie prowadzony przez klub „Sprint Gorzyce” zamieszczony na stronie internetowej www.sprint.egorzyce.pl oraz www.kksvictoria.pl. Aktualności dot. Grand Prix będą się ukazywały na fanpage’u GP: https://www.facebook.com/gpwislyisanu/

VI. KLASYFIKACJE

1. W cyklu Grand Prix mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie. Udział w biegach osób, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły 18 lat jest możliwy za pisemną zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do danego biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych w wybranej przez niego imprezie biegowej.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach z cyklu Grand Prix muszą zostać zweryfikowani w Biurach Zawodów poszczególnych biegów.
4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz regulaminu Grand Prix.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem cyklu Grand Prix i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VII. NAGRODY

W całym cyklu Grand Prix Biegów w Widłach Wisły i Sanu 2016 klasyfikacji wiekowych, pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn otrzymują PUCHARY oraz symboliczne nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce – 200,00 zł
II miejsce – 150,00 zł
III miejsce – 100,00 zł
UWAGA !!!!
Organizator przewiduje do rozlosowania 5 atrakcyjnych nagród o wartości ok. 400 zł każda, pośród uczestników, którzy wezmą udział w co najmniej 13-tu pośród 14-tu biegów w ramach rozgrywanego cyklu Grand Prix.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należą do organizatora.
2. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
3. Szczegółowy opis poszczególnych biegów w ramach cyklu Grand Prix Biegów w widłach Wisły i Sanu 2016 zostanie umieszczony na stronach internetowych prowadzonych przez organizatorów wymienionych w pkt. II niniejszego regulaminu.

IX. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Dyrektorem GRAND PRIX Stanisławem Łańcuckim pod numerem tel: 501 158 695 lub zastępcą Robertem Pasiecznym pod numerem tel: 602 184 260 – ewentualnie mailowo na: info@gorzycka5.pl

 

grand-prix-logo

Comments are closed.