Regulamin Mistrzostw Gminy Gorzyce w Indywidualnych Biegach Przełajowych

1.Cel zawodów

– popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży,

– wyłonienie mistrzów Gminy Gorzyce w indywidualnych biegach przełajowych w klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach wiekowych,

– wyłonienie mistrzów Gminy Gorzyce w klasyfikacji szkół podstawowych oraz gimnazjalnych,

– wyłonienie reprezentacji szkół na mistrzostwa powiatu tarnobrzeskiego.

2.Organizator

– Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy SPRINT,

– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach,

– Urząd Gminy Gorzyce,

– Zespół Szkół w Gorzycach

Pod Honorowym Patronatem wójta Gminy Gorzyce.

3.Termin i miejsce

Zawody odbędą się w 05.05.2016r. na boiskach Zespołu Szkół w Gorzycach i przyległych do nich terenach.

– Odprawa o godz. 8.30

– Start pierwszego biegu o godz. 9.00

4.Transport

Organizator zapewni transport w postaci autobusu, który zabierze dzieci ze wszystkich szkół w umówionych wcześniej godzinach, a po skończonych zawodach odwiezie z powrotem.

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem PZLA oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie danej szkoły. Każda drużyna musi być pod nadzorem opiekuna, który będzie ponosił odpowiedzialność za grupę i zgłosi ją do biegu. Zgłoszenie winno być podpisane przez nauczyciela. Nauczyciel także odpowiada za zgody rodziców bądź prawnych opiekunów na udział uczniów w zawodach.

5.Konkurencje:

Dla szkół podstawowych:

– Szkoła Podstawowa (dziewczęta) 2004 i młodsze – 800 m

– Szkoła Podstawowa (chłopcy) 2004 i młodsi- 1000 m

– Szkoła Podstawowa (dziewczęta) 2003 – 800 m

– Szkoła Podstawowa (chłopcy) 2003 – 1000 m

Dla gimnazjów:

– Gimnazjum (dziewczęta) 2001 i młodsze – 1000 m

– Gimnazjum (chłopcy) 2001 i młodsi- 1200 m

– Gimnazjum (dziewczęta) 2000 – 1000 m

– Gimnazjum (chłopcy) 2000- 1500 m

6.Punktacja

Podczas zawodów prowadzona będzie punktacja drużynowa. Każda szkoła może wystawić po trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej. Do punktacji drużynowej branych będzie pod uwagę wszystkie punkty zdobyte przez zawodników z danej szkoły.

Punktacja będzie wyglądała następująco:

– 1 miejsce – 15 pkt + 3 pkt premii za pierwsze miejsce

– 2 miejsce – 14 pkt + 2 pkt premii za drugie miejsce

– 3 miejsce – 13 pkt + 1 pkt premii za trzecie miejsce

– 4 miejsce – 12 pkt

– 5 miejsce – 11 pkt

– itd. do miejsca 15 stego.

7.Nagrody

Zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymają medale i dyplomy

8.Sprawy różne

Wszystkie sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator. Prosimy zgłosić ilość uczestników z każdej szkoły do dnia 15.04.2016r. tel. na nr 606747012 lub mailem krzemyk1188@gmail.com.