IX TRIATHLON ZIEMI SANDOMIERSKIEJ

Triathlon Sandomierz. Warunki rowerowe były kiepskie, padał deszcz . Marcin „położył” się na asfalcie już na trzecim zakręcie, a Tomek… Tomek złapał „gumę” 🙂
Marcin Krzemiński 6 m-ce Open / 2 m-ce kat.
Tomasz Dziorek 82 m-ce Open / 20 m-ce kat.

Dodatkowe gratulacje za postawę godną naśladowania dla Marcina, który mimo zajmowania jednej z czołowych lokat w trakcie awarii sprzętu Tomka zatrzymał się i użyczył zestaw naprawczy, poświęcając cenne sekundy na pomoc koledze.